Meist

Vastutustundlik mängimine

Abi

Registreeru

Privaatsuse põhimõtted

Sisukord
Prindi
1 Sissejuhatus ja üldtingimused2 Kes me oleme?3 Kuidas meiega ühendust võtta?4 Milliseid andmeid me kogume?5 Miks ja millistel alustel me teie isikuandmeid kogume? 6 Küpsised ja sarnased tehnoloogiad7 Millistel juhtudel me teie isikuandmeid jagame?8 Kas edastame teie andmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda?9 Kui kaua säilitab Maria Casino minu andmeid?10 Teie õigused ja valikud oma isikuandmete suhtes 11 Teie andmete turvalisus 12 Kaebused13 Maria Casinoi isikuandmete kaitset käsitleva teatise muudatused
1 Sissejuhatus ja üldtingimused

Maria Casino on võtnud endale kohustuse kaitsta ja austada teie eraelu puutumatust ning tagada klientide kindlustunne ja usaldus.

Selles isikuandmete kaitset käsitlevas teatises selgitatakse, kuidas ja miks teie isikuandmeid kogutakse ning kuidas tagatakse andmete turvalisus.

2 Kes me oleme?

Maria Casino on Kindred poolt hallatav kaubamärk. Kindred on noteeritud Nasdaq OMX Põhjamaade börsil Stockholmis ja on üks suuremaid veebihasartmänguteenuseid pakkuvaid noteeritud ettevõtteid Euroopa turul. Kindredil, mis alustas oma tegevust 1997. aastal, on suur kogemus internetihasartmängude valdkonnas. Ettevõte on üks juhtivaid uuenduslike lahenduste pakkujaid, keskendudes oma tegevuses klientide kindlustunde, suurema läbipaistvuse ning turvalisema mängukeskkonna tagamisele. Lisateavet leiate veebilehelt www.kindredgroup.com.

Kindred tegutseb erinevatel turgudel ja kohtualluvustes, koondades selliseid kaubamärke nagu: Unibet, Bingo.com, Highrolling, MariaCasino, 32Red, Vlad Cazino, Casinohuone, Pokerihuone, Bingohuone, Kolikkopelit.

3 Kuidas meiega ühendust võtta?

On mitu viisi, kuidas meiega ühendust võtta. 

Üldiste küsimuste korral võtke ühendust meie klienditoe meeskonnaga telefoni või e-posti teel või elavjututoa kaudu – vaadake lehekülge Kontakt

Kui teil on konkreetne küsimus oma isikuandmete töötlemise või kasutamise kohta,  võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga.

4 Milliseid andmeid me kogume?

Kogume isikuandmeid olukordades, kus kliendid meiega suhtlevad ja meie teenuseid kasutavad. Mõnikord saame sellise teabe klientidelt endilt, näiteks kui nad loovad endale konto, kasutavad meie teenuseid või võtavad meiega ühendust. Aeg-ajalt saame kliente puudutavat teavet kolmandatelt isikutelt või avalikest teabeallikatest.

Teilt saadav teave

 • Registreerumisel:
  • teie isikuandmed, näiteks nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, sugu või sünniaeg;
  • teie isikut tõendav foto või elukohatõend (et näidata üles nõutavat hoolsust);
  • panga- ja finantsandmed (et määrata tehingu tegemisel kindlaks vahendite allikas);
  • teie konto andmed, näiteks kasutajanimi ja salasõna.
 • Maria Casinoi teenuste kasutamisel:
  • teave selle kohta, kuidas te meie tooteid kasutate;
  • teave teie internetikäitumise kohta Maria Casinoi veebilehel, mobiilirakendustes ja muudes Maria Casinoi veebimaterjalides – lisateabe saamiseks lugege küpsiste tingimusi;
  • teave seadmete kohta (nt mudel, operatsioonisüsteem, IP aadress, brauseri tüüp, mobiiliseadme identifikaator), mida kasutate meie teenustele juurdepääsemiseks;
  • telefonikõnede salvestamine – võime jälgida või salvestada teiega tehtud telefonikõnesid. Kõnede salvestamise eesmärgid võivad olla erinevad: teie juhiste korrektne täitmine; küsimuste ja probleemide lahendamine; regulatiivsete nõuete täitmine; meie teenuste kvaliteedi parandamine; personali töö hindamine; varguste või muude süütegude tuvastamine ja ennetamine.
 • Info mille sa jagasid meile vabatahtlikult või teisiti, tehtud avalikuks, nagu näiteks sotsiaalse meedia profiilid.

Muud isikuandmete allikad

 • Individuaalteenuste osutamise korral võime kasutada kolmandatelt isikutelt saadud andmeid teie kohta (nt Twitteri või Facebooki postitusi), et õppida teid paremini tundma ja pakkuda teile veelgi sobivamaid teenuseid.
 • Meie koostööpartneritelt ja muudelt organisatsioonidelt, näiteks kontrolliteenuseid pakkuvatelt ettevõtetelt, krediidiagentuuridelt ja pettuse ennetamisega tegelevatelt asutustelt saadud andmed.
 • Avalikud teabeallikad, näiteks sihtnumbrite otsingusüsteemid.

Teave kolmandate isikute kohta

Kui edastate meile teavet kolmanda isiku kohta (nt sõbra soovitamise süsteemi kaudu), siis peaksite seda tegema üksnes selle isiku loal. Kogu teave, mille esitate kolmanda isiku kohta või mille kolmas isik esitab teie kohta, võidakse lisada isikuandmetele, mis meil teie kohta juba olemas on, ja seda kasutatakse selles isikuandmete kaitset käsitlevas teatises kirjeldatud viisil.

Loetelu isikuandmetest, mida Maria Casino selle isikuandmete kaitset käsitleva teatise kohaselt kogub, ei ole lõplik, ning Maria Casino võib teilt küsida lisaandmeid, kui peab seda õigeks ja vajalikuks.

Andmete erikategooriad

Maria Casinoi kogutavad isikuandmed võivad hõlmata delikaatset teavet, mis puudutab näiteks järgmist terviseseisund (vastutustundlik hasartmängudega seotud).

Oleme kehtestanud lisameetmed, et kaitsta teie delikaatseid isikuandmeid ja nende konfidentsiaalsust. 

5 Miks ja millistel alustel me teie isikuandmeid kogume?

Hindame kõrgelt usaldust, mida kliendid on meie suhtes väljendanud. Vastutasuks selgitame ausalt, millisel eesmärgil me teie andmeid kogume. Kõige olulisem põhjus on see, et teie andmete kogumise kaudu saame osutada teile just selliseid teenuseid, mida vajate. Lisaks kasutame teie andmeid individuaalse kasutuskogemuse parandamiseks ja teile olulise teabe edastamiseks. Mõnel juhul peame koguma ja kasutama teie andmeid seadustest tulenevate nõuete täitmiseks. Andmekaitset käsitlevate õigusaktide kohaselt peame määratlema ka konkreetse õigusliku aluse teie isikuandmete töötlemiseks. Andmete töötlemisel lähtume erinevatest alustest. 

 1. Lepingust tulenevad kohustused – kui andmete kogumine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks. Meie üldtingimustes, millega te registreerumisel nõustusite, on kehtestatud meie lepingu ja teenuste osutamise tingimused:

Meie teenuste kättesaadavaks tegemine teiega sõlmitud lepingu raames

 • mängu- ja kihlvedude korraldamise teenuste, tegevuste või veebisisu pakkumine, asjakohase teabe andmine ning teie päringute ja küsimuste haldamine;
 • teenuse haldamise eesmärgil, st salasõna meeldetuletuste ja teenussõnumite (nt veebilehe hoolduse või isikuandmete kaitset käsitleva teatise, küpsiste tingimuste või kasutustingimuste muutmise kohta) saatmine, teated selle kohta, et teie Maria Casinoi kasutajakonto on olnud passiivne ja küsida teilt enne konto sulgemist, kas soovite seda edasi kasutada;
 • teie tehingute töötlemise eesmärgil.
 1. Õiguspärased huvid – teie andmete töötlemine on vajalik allpool esitatud eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui asjaomaste isikute (näiteks teie) huvid, õigused või vabadused on meie huvide suhtes ülemuslikud. Et teha kindlaks, kas meil on õigus teie andmeid sellel alusel töödelda, kaalume mitmeid tegureid, näiteks seda, mida teile andmete esitamisel öeldi, mida te andmete töötlemiselt ootate, milline on andmete iseloom ja nende töötlemise mõju teile.

Individuaalse kogemuse pakkumine

 • paremini kohandatud teenuse osutamine, näiteks saame anda teie mänguajaloo põhjal individuaalseid soovitusi ja pakkuda asjakohaseid tooteid;
 • kui olete tellinud meie reklaampakkumisi või nende saamisega nõustunud, saame osutada individuaalsemat teenust. Kui te ei soovi sellist teenust saada, võite keelduda reklaampakkumistest või tühistada individuaalsete teenuste saamise, võttes ühendust meie klienditoega või saatke e-kiri meie andmekaitseametnikule

Tõhusamate teenuste ja toodete pakkumine 

 • kõige kasutajasõbralikuma navigeerimiskogemuse pakkumine veebis;
 • analüüsi ja uuringute läbiviimine, et saaksime tõhustada Maria Casinoi pakutavaid teenuseid;
 • uute süsteemide katsetamine ja olemasolevate süsteemide uuenduste kontrollimine; 
 • turundustegevuse efektiivsuse hindamine ning turu-uuringute ja koolituste läbiviimine;
 • kliendisuhete kujundamine, statistika- ja trendianalüüsi koostamine, et parandada tooteid ja teenuseid.

Teiega ühenduse pidamine ja suhtlemine

 • kontakteerumine kliendiga teenuste asjus telefoni, e-posti, tavaposti või sotsiaalmeedia kaudu;
 • kampaaniate ja konkursside haldamine;
 • klientide teavitamine võimalusest osaleda kliendiuuringutes, küsimustike täitmises ja muudes turu-uuringutega seotud tegevustes, mille on korraldanud Maria Casino või muu asutus Maria Casinoi nimel, ning nende uuringute haldamine (Turu-uuringute eesmärk on tõhustada meie teenuseid, kuid teil on alati õigus neis osalemisest keelduda, ka siis, kui oleme teie poole pöördunud. Kui teavitate meid, et ei soovi enam turu-uuringutes osaleda, siis austame teie soovi ja see ei mõjuta kuidagi teie võimalusi meie teenuseid kasutada);
 • teie päringutele ja kaebustele vastamine. 

Turvalisema ja nauditavama mängukogemuse pakkumine

 • kolmanda poole tarkvara kasutamise vältimine, ärahoidmine või tuvastamine partnermängudes;
 • Maria Casinoi tingimusi rikkuvate tegevuste vältimine, ärahoidmine või tuvastamine.

 

 1. Õiguslikud kohustused – kui see on vajalik kohustuslike õiguslike kohustuste täitmiseks, mis tulenevad ELi või kohalikest õigusaktidest:  
 • teie teenuse kasutamise asukoha määramine, et suunata teid õige riigi veebilehele meie litsentsitingimuste kohaselt;
 • veendumine, et osutame teenust nõuetele vastavale isikule;
 • süüteo avastamine, ärahoidmine ja selle eest vastutusele võtmine;
 • teie isiku identifitseerimine ja vahendite allika tuvastamine kõikide tehingute puhul;
 • asjakohaste pettusevastaste kontrollide tegemine (veebiuuringute tegemine kolmandatest isikutest teenusepakkujate kaudu).  Pange tähele, et see ei mõjuta teie krediidireitingut;
 • võimalike ohtude hindamine ja haldamine ning mängusõltuvuse ärahoidmine. 
 1. Teie nõusolek

Turundus ja turu-uuringud

Saadame teile asjakohaseid pakkumisi ja uudiseid meie toodete ja teenuste kohta mitmel erineval viisil, sealhulgas e-posti, SMS-i, telefoni, tavaposti ja sotsiaalmeedia kaudu, kuid seda üksnes juhul, kui olete varem taoliste reklaamteadete saamisega nõustunud. Meie veebilehel registreerumisel küsime teilt, kas soovite saada reklaamteateid. Oma eelistust saate muuta veebilehel, telefoni teel või e-kirja kaudu. 

Teilt saadud teavet võime kasutada selleks, et näidata teile asjakohaste kolmandate isikute veebilehtede (nt Facebook, Google, Instagram, Snapchat ja Twitter) reklaami. Kui te ei soovi meil saada suunatud reklaamiga seotud teateid, siis võimaldavad mõned kolmandate poolte veebilehed blokeerida teatavate reklaamisaatjate sõnumid vastaval lehel. Kui te ei soovi enam saada meilt individuaalseid teenuseid, sealhulgas suunatud reklaamteateid mis tahes kolmanda osapoole veebilehtede kohta, võtke ühendust meie klienditoega või saatke e-kiri meie andmekaitseametnikule.

Et saaksime pakkuda veelgi paremat teenust, oleme huvitatud teie arvamusest, seepärast võime võtta teiega ühendust turu-uuringu eesmärgil. Turu-uuringus osalemise või mitteosalemise otsuse teete alati teie.

 1. Andmete erikategooriad

Töötleme delikaatseid andmeid ainult juhul, kui:

 • olete andnud meile selgesõnalise nõusoleku;
 • see on vajalik seoses Maria Casinoi või andmesubjekti tööõigusest ning sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalkaitse valdkonna õigusest tulenevate kohustuste ja eriõigustega;
 • see on seotud isikuandmetega, mille te olete avalikustanud;
 • see on vajalik õigusnõuete tuvastamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • see on vajalik olulise avaliku huviga seotud põhjustel Euroopa Liidu või liikmesriigi õiguse alusel.
6 Küpsised ja sarnased tehnoloogiad

Maria Casinoi veebilehel ja rakendustes kasutatakse küpsiseid mitmesugustel eesmärkidel. 

Kasutame küpsiseid selleks, et:

 1. määrata kindlaks konto omaniku keele-eelistus, et see oleks automaatselt valitud, kui konto omanik veebilehte uuesti kasutab;
 2. siduda konto omaniku tehtud panused tema kihlveokupongi ja kontoga;
 3. pakkuda konto omanikule kõiki soodustusi, milleks tal on õigus;
 4. analüüsida veebilehe liiklust, mis võimaldab Maria Casinoil teha vajalike muudatusi.

Lisateabe saamiseks tutvuge küpsiste poliitikaga.

7 Millistel juhtudel me teie isikuandmeid jagame?

Samuti on olukordi, kui jagame teie isikuandmeid teiste Kindredi kontserni kuuluvate ettevõtete, meie nimel teile teenuseid osutavate kolmandate isikute ja muude kolmandate isikutega, et täita oma õiguslikke kohustusi. Teie isikuandmeid jagame ka juhul, kui sõlmime äritegevusega seotud ühinemis- või müügilepingu. Kõikidel juhtudel tagame, et teie isikuandmeid kasutatakse üksnes selles teatises sätestatud eesmärkidel. 

Andmete jagamine Kindredi kontserni ettevõtetega

Jagame isikuandmeid teiste Kindredi kontserni kuuluvate ettevõtetega järgmistel eesmärkidel:

 • toodete ja teenuste pakkumine teile ning teie teavitamine toodete ja teenuste funktsioonides ja kasutusviisides toimunud olulistest muudatustest või arengutest;
 • teie päringutele ja kaebustele vastamine;
 • pakkumiste, konkursside ja kampaaniate haldamine;
 • veebiplatvormidele turvalise juurdepääsu tagamine;
 • meie käsutuses olevate andmete uuendamine, kooskõlastamine ja korrigeerimine;
 • tehinguanalüüside tegemine;
 • uute süsteemide katsetamine ja olemasolevate süsteemide uuenduste kontrollimine;
 • süütegude avastamine, ennetamine ja nende eest vastutusele võtmine ning õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine;
 • turundustegevuse efektiivsuse hindamine ning turu-uuringute ja koolituste läbiviimine;
 • kliendisuhete kujundamine, statistika- ja trendianalüüsi koostamine, et parandada tooteid ja teenuseid.
   

Andmete jagamine kolmandate isikutega

Jagame isikuandmeid kolmandate isikutega järgmistel juhtudel:

 • teile toodete ja teenuste pakkumine ning teavitamine nende toodete ja teenuste funktsioonide ja toimimise olulistest muudatustest või arengutest; Kui kasutate spordiennustusteenuseid, reguleerib teie isikuandmete kasutamist ka Kambi mängijate õiglase töötlemise teatis.
 • kui seda nõuab asjakohane reguleeriv asutus ja/või see on ette nähtud kohaldatava õigusaktiga;
 • võime volitada finantseerimisasutust, mis haldab konto omaniku kontot, avaldama mis tahes teavet, mida reguleeriv asutus võib konto omaniku konto suhtes nõuda;
 • meie seaduslike õiguste tuvastamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks;
 • pettuse avastamise ja kontrollimise eesmärgil võime edastada teie isikuandmed muu hulgas aadressi verifitseerimise süsteemide haldajatele, spordi juhtorganid, makseteenuste osutajatele ja finantseerimisasutustele. Lisaks jätame endale õiguse edastada konto omaniku isikuandmed asjakohastele kolmandatele isikutele, (sealhulgas Dow Jones https://www.dowjones.com/privacy-notice/), kus ettevõttel Maria Casino on alust kahtlustada Maria Casino konto rikkumisi (sh rahapesu);
 • teenuste osutamise eesmärgil jagame isikuandmeid mitmete teenusepakkujatega, kes osutavad näiteks tehnoloogilisi teenuseid, andmete säilitamise ja koondamise teenuseid, maksete töötlemise teenuseid või veebiturunduse teenuseid meie tööde ja teenuste reklaamimiseks; 
 • jagame isikuandmeid välisaudiitoritega, kes viivad läbi meie akrediteeringuga seotud sõltumatuid kontrolle;
 • jagame isikuandmeid organisatsioonidega, kellele müüme või anname üle (või peame müügi- või ülevõtmisläbirääkimisi) oma äriüksuse või teiega sõlmitud lepingutest tulenevad mis tahes õigused või kohustused. Pärast ülemineku või müügilepingu sõlmimist saab uus ettevõte kasutada teie isikuandmeid samal moel, nagu meie seda tegime;
 • jagame isikuandmeid meie ettevõtte õigusjärglastega;
 • teenusepakkujate ja kõrgemate audiitorite all: turvakogukondadega võrgu- ja infoturbe tagamiseks.
8 Kas edastame teie andmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda?

Teilt kogutud isikuandmeid võidakse edastada Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) väljapool asuvasse kohta, kus need talletatakse. Teie andmeid võivad töödelda ka väljaspool EMP-d tegutsevad ettevõtted, kes töötavad meie või meie teenusepakkuja heaks. Näiteks võivad veebilehe majutamiseks kasutatavad arvutiserverid asuda EMP-st väljaspool – kuna internet on ülemaailmne keskkond, on selline olukord üsna tavaline. Teie isikuandmeid võidakse säilitada asukohas, mille andmekaitse tase on EMP-s kasutatavast erinev (nt Austraalia, Serbia, India, USA). Et tagada teie isikuandmete turvalisus sellisel juhul, võtame kõik mõistlikud meetmed, et säilitada selle teatisega kooskõlas olev nõutav turvalisuse tase. 

Teie isikuandmete edastamine väljapool EMP-d asuvasse kohta põhineb:

 • lepingulistel tüüpsätetel, mille on kehtestanud Euroopa Komisjon või muu asjakohane andmekaitseasutus; või
 • Euroopa Komisjoni kehtestatud piisava kaitstuse otsusel, millega kinnitatakse, et kolmas riik kaitseb teie isikuandmeid nõutaval tasemel; või
 • teie nõusolekul või muul õiguslikul alusel, mis annab meile õiguse andmeid edastada.
9 Kui kaua säilitab Maria Casino minu andmeid?

Me säilitame teie teavet ainult nii kaua, kui see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid kogutakse.

Kui olete klient, peame säilitama teie teabe, et see vastaks meie seaduslikele ja lepingulistele nõuetele. Kui aga Maria Casinoi teenuste kasutamise lõpetate, säilitame teie isikuandmeid siiski teatud aja jooksul. Teie teabe säilitamiseks on mitu põhjust, sealhulgas:

 • Täita EL / kohalikest seadustest tulenevaid juriidilisi kohustusi (näiteks rahapesuvastased määrused või litsentsimiseeskirjad);
 • Kehtestada või kaitsta õiguslikke nõudeid (näiteks hooletusnõudeid), mida võiks meie vastu esitada;
 • Järgima meie lepingulisi kohustusi ja õigusi seoses seotud teabega;
 • Meie õigustatud huvid, kui oleme läbi viinud tasakaalustustestid;
 • Järgima asjaomaste andmekaitseasutuste välja antud suuniseid.
10 Teie õigused ja valikud oma isikuandmete suhtes

Me mõistame, et seaduse ja teatavate tingimuste kohaselt on teile antud piisavalt õigusi teha otsuseid oma isikuandmete kohta. Kui soovite neid õigusi kasutada, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga 3. osas nimetatud kontaktandmete kaudu. Teie õiguste hulka kuulub muu hulgas õigus pääseda ligi andmetele, mis meil teie kohta on, õigus neid muuta ja kustuta, õigus keelduda andmete töötlemisest, õigus nõusolek tagasi võtta ja õigus andmete ülekandmisele. Lisaks on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, kui teile teeb muret viis, kuidas me teie andmeid töötleme. Peale selle on teil teatavad õigused automaatselt tehtavate otsuste ja profiilianalüüsi tegemise suhtes. Lisateavet ja nõu teie õiguste kohta saate meie juhtivalt andmekaitseasutuselt IDPC-lt või oma riiklikult andmekaitseasutuselt. Vaadake lähemalt.

Õigus pääseda ligi ja parandada andmeid, mis meil teie kohta on

Teil on õigus taotleda koopiat andmetest, mis meil teie kohta kogutud on (ehk andmesubjekti juurdepääsutaotlus). Lisaks on teil õigus nõuda meie käsutuses olevate teid puudutavate valede või aegunud andmete ajakohastamist või eemaldamist. Taotlusi saate esitada tasuta meie andmekaitseametnikule või klienditoele (vt 3. osa).

Õigus andmeid kustutada

Mõnel juhul on teil õigus nõuda meie käsutuses olevate isikuandmete kustutamist (nn õigus olla unustatud). Seda saab teha, kui:

 • teave ei ole enam vajalik selleks eesmärgiks, milleks seda koguti (nagu selgitatud meie isikuandmete kaitset käsitlevas teatises);
 • andsite varem nõusoleku andmete kasutamiseks, kuid otsustasite selle nõusoleku tagasi võtta ning meil ei ole ühtegi teist õiguslikku alust andmete kasutamiseks andmekaitseseaduste kohaselt;
 • me töötleme teie andmeid õiguspäraste huvide alusel ja meil ei ole enam ühtegi ülemuslikku õiguslikku alust teie andmete töötlemise jätkamiseks;
 • meil ei ole ühtegi andmekaitseseadustest tulenevat õiguslikku alust teie andmete töötlemiseks;
 • andmete kustutamine on vajalik õigusnõuete täitmiseks.

Sellele õigusele kohalduvad kohustuslikud säilitustähtajad ELi või riiklike õigusaktide kohaselt.

Õigus töötlemist piirata

Teil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist (takistamist või blokeerimist). Ka siis, kui töötlemine on piiratud, on meil siiski õigus teie andmeid säilitada, kuid mitte kasutada. Meil on nimekiri isikutest, kes on palunud meil blokeerida nende andmete edasine kasutamine, et tagada nendest piirangutest kinnipidamine tulevikus. Kõnealune õigus kohaldub teile, kui:

 • te vaidlustate teie isikuandmete õiguse (kuni meie kontrollime andmeid);
 • andmete töötlemine on ebaseaduslik ja teie olete teabe kustutamise vastu ning palute hoopis piirata töötlemist;
 • andmed ei ole enam vajalikud, kuid teil on neid vaja õigusnõude tuvastamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • me töötleme teie andmeid oma seadusliku äritegevuse huvides, kuid te olete selle vastu, ning kuni me kontrollime edasist töötlemist võimaldavat õiguslikku alust.

Õigus andmete ülekantavusele

Teil on õigus saada meie käsutuses olevaid andmeid enda kohta tavapäraselt kasutatavas masinloetavas vormis. See võimaldab teil saada ja taaskasutada andmeid isiklikel eesmärkidel eri teenuste raames. Näiteks kui soovite üle minna teise teenusepakkuja juurde, saate oma andmeid lihtsasti, turvaliselt ja kindlalt kahe IT-süsteemi vahel liigutada, kopeerida või edastada, ilma et nende kasutuskõlblikkus halveneks. Tegemist ei ole siiski üleüldise õigusega ja see kehtib vaid juhul, kui teie andmete töötlemine:

 • põhineb teie nõusolekul või lepingu täitmise kohustusel, ja
 • leiab aset üksnes automatiseeritud kujul.

Tuginedes konkreetsele olukorrale, on teil õigus oma isikuandmete töötlemine vaidlustada, kui:

 • töötlemine põhineb meie seadusliku äritegevuse huvidel (sh profiilianalüüsil) või
 • andmeid töödeldakse uuringute ja statistilise analüüsi eesmärgil.

Peale selle on teil õigus vaidlustada oma isikuandmete kasutamine otseturunduse eesmärgil (sh profiilianalüüsi tegemine), nt kui me saadame teile e-kirja, milles teavitame teid muudest Kindredi kontserni teenustest, mis võiksid teile meie arvates huvi pakkuda.

Nõusoleku tagasivõtmise õigus

Kui me töötleme teie isikuandmeid (nt müügi- ja turundussuhtluse eesmärgil, vt osa 5D) teie nõusoleku alusel, siis on teil igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta.Püüdleme selle poole, et teha nõusoleku tagasivõtmine teie jaoks võimalikult lihtsaks – selleks oleme lisanud iga teate juurde lingi „Loobu teadete saamisest“. Kui selline link ei ole meie teadetele lisatud, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga 3. osas nimetatud viisidel ja me lahendame olukorra esimesel võimalusel.

Automatiseeritud otsuste tegemise ja profiilianalüüsiga seotud õigused

Mõnikord kasutame süsteeme, mis teevad teie isikuandmete põhjal automatiseeritud otsuseid. See võimaldab meil tagada, et meie otsused on teadaolevate andmete kohaselt kiired, õiglased, tõhusad ja õiged. Need automatiseeritud otsused võivad mõjutada tooteid, teenuseid või funktsioone, mida me teile praegu või tulevikus pakume, või meie teenuste kasutamist.

Kasutame automatiseeritud otsuste tegemist järgmistel juhtudel:

 • teie vajadustele kohandatud tooted ja teenused – võib juhtuda, et liigitame teid sarnaste klientide rühma (segmenti), et uurida ja analüüsida teie eelistusi ja vajadusi ning pakkuda teile kohandatud elamusi;
 • pettuse tuvastamine – kasutame teie isikuandmeid selleks, et teha kindlaks, kas teie kontot võidakse kasutada pettuse või rahapesu eesmärgil. Kui me peaks kahtlustama pettuse võimalikkust, siis võime teie konto kasutamise peatada või blokeerida;
 • konto avamine – kui avate meie juures konto, tahame kontrollida, et meie toode või teenus on teie jaoks õige, arvestades teavet, mis meil teie kohta on. Lisaks kontrollime, et te vastaksite konto avamiseks kehtestatud nõuetele. Selle raames võime kontrollida teie vanust, elukohta, kodakondsust või finantsolukorda;
 • teie tehtavate panustega seotud riski hindamine, nagu on lähemalt selgitatud osas 5A.

Andmekaitset käsitlevate õigusaktide eesmärk on kaitsta isikuid automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi, tegemisest tuleneda võiva kahju eest.Teil on õigus keelduda otsustest, sh profiilianalüüsist, kui see on tehtud teie isikuandmete automatiseeritud töötlemise põhjal ning toob endaga kaasa õigusliku mõju või muu sarnase tagajärje.

Pange tähele, et see õigus ei kohaldu, kui andmete töötlemine:

 • on vajalik teiega lepingu sõlmimiseks või selle lepingu täitmiseks;
 • on seadusega nõutav;
 • põhineb teie selgesõnalisel nõusolekul.
11 Teie andmete turvalisus

Maria Casino teeb kõik endast oleneva, et kaitsta meie kätte usaldatud isikuandmete turvalisust. Võtame kõik mõistlikud meetmed, et tagada meie veebilehtede kaudu esitatava teabe kogumise turvalisus ning vastavus sellele isikuandmete kaitset käsitlevale teatisele ja rangetele andmekaitsestandarditele. Seda silmas pidades oleme kehtestanud usaldusväärsed menetlused ja meetodid teie andmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu ja kasutamise eest. 

Pärast sisselogimist krüpteeritakse kõik Maria Casinoi veebilehele saabuvad ja sealt väljuvad andmed 128-bitise SSL (Secure Socket Layer) protokolli abil. Kasutatavad SSL sertifikaadid väljastab ja kontrollib infoturbe ettevõte Trustwave (lisateabe saamiseks klõpsake pildil).

Teie krediitkaardi andmed krüpteeritakse ja saadetakse vaid üks kord üle interneti Maria Casinoisse. Maria Casino salvestab krüpteeritud andmed oma turvalisse süsteemi. Maria Casino on pühendunud oma klientide konfidentsiaalsete andmete kaitsmisele ja sellega seoses oleme saanud maksekaartide andmekaitsestandardi (PCI DSS) kohase sertifikaadi.

Maria Casinoi süsteemide ja rakenduste turvalisust kontrollivad mitu korda aastas sõltumatud julgeolekueksperdid. Peale selle kasutab Maria Casino sissetungimise avastamise süsteeme, mille abil jälgitakse ööpäev läbi kogu võrguliiklust, et tuvastada rünne või sissetung.

Maria Casinoil on ka spetsiaalne pettusevastane osakond ning ajakohastatud süsteemid, et tuvastada ja hoida ära kahtlased tegevused ning tagada Maria Casinoi veebilehe turvaline kasutamine. Kõik kahtlaste tegevustega seotud kontod blokeeritakse ja neid analüüsitakse äärmise põhjalikkusega. Kui teil kui kasutajal peaks tekkima vähimgi kahtlus teie kontol toimuvate tegevuste kohta, näiteks tuvastate oma konto tehinguajaloos teadmata tehingud või arusaamatud kontojäägi muutused, võtke kohe meiega ühendust.

12 Kaebused

Kui soovite esitada kaebuse selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, siis võtke meiega probleemi lahendamiseks ühendust e-posti meie andmekaitseametnikule.

Kui te ei jää meie vastusega rahule või leiate, et me ei töötle teie isikuandmeid seaduste kohaselt, siis on teil õigus esitada kaebus meie juhtivale andmekaitseasutusele, teabe- ja andmeturbevolinikule (IDPC) või oma riiklikule andmekaitseasutusele.

13 Maria Casinoi isikuandmete kaitset käsitleva teatise muudatused

Seda isikuandmete kaitset käsitlevat teatist võidakse aeg-ajalt muuta, et see peegeldaks meie tegevust või tegevuse reguleerimist, seepärast soovitame tutvuda selle teatisega iga kord, kui esitate meile oma isikuandmeid. Kõige viimase redaktsiooni kuupäev on lisatud sellele

leheküljele. Kui te ei ole muudatustega nõus, ärge esitage enam Maria Casinoile oma isikuandmeid ega kasutage Maria Casinoi teenuseid. Nimetatud toimingute jätkamise korral loetakse, et olete isikuandmete kaitset käsitlevasse teatisesse tehtud muudatustega nõus. Teil on õigus oma Maria Casinoi konto igal ajal kustutada. Kui sellesse isikuandmete kaitset käsitlevasse teatisesse tehakse olulisi muudatusi, mis võivad näiteks mõjutada teie isikuandmete töötlemise viisi, siis teavitame teid sellest täpsemalt (nt mõnede teenuste puhul teavitame isikuandmete kaitset käsitlev teatise muutmisest e-posti teel).

Hasartmängud võivad tekitada sõltuvust. Mängi vastutustundlikult.
Meist
Maksu
Turvalisus ja usaldus
egba white
ibia white logo
gambling-therapy white
ULinkAdictel
ecogra
protect integrity white
Turvalised makseviisid
 VisaElectronWhite
visa-logo.svg
MaestroWhite
MasterCardWhite
Autoriõigus 2024, Maria Casino Kõik õigused kaitstud.
Hasartmängusõltlastele osutab abi Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus. Info ja vastuvõtule registreerimine telefonil 15410 või e-posti teel info@15410.ee.
TÄHELEPANU! TEGEMIST ON HASARTMÄNGU REKLAAMIGA. HASARTMÄNG POLE SOBIV VIIS RAHALISTE PROBLEEMIDE LAHENDAMISEKS. TUTVUGE REEGLITEGA JA KÄITUGE VASTUTUSTUNDLIKULT. "UNIBET" on registreeritud kaubamärk. Unibet ei ole partnerluses ega seotud spordiklubide, ürituste korraldajate ega mängijatega, kelle nimed on kuvatud Unibeti saidil. Veebilehte opereerib Lexbyte Digital Ltd, kelle registreeritud kontor asub Level 6, The Centre, Tigne Point, SLIEMA, TPO 0001, Malta.
Litsentsi ametlikud kuupäevad ja numbrid on: Õnnemängude kaughasartmänguna korraldamise korraldusluba number HKL000274, väljastatud 28.05.2018; Toto korraldamise korraldusluba number HKL000273, väljastatud 28.05.2018. Lexbyte Digital Ltd on litsentseeritud Eesti Maksu- ja Tolliameti („EMTA") poolt. EMTA on riigiasutus, mis tegeleb vastavalt Eesti seadustele hasartmängimise reguleerimisega. Lisateavet vt www.emta.ee/?lang=ee.